III Gustaf

Gustaf den III räknas som en av Sveriges främsta teatermän. Han grundade våra nationalscener Operan (1773) och Dramaten  (1788). Därtill verkade han som dramatiker, regissör och scenograf. Hans dramatik spänner över komedier, historiska dramer och le genre sombre. Tilläggas bör dock att mycket av den dramatik som tillskrivits honom har varit idéer som färdigställts av samtida poeter som Kellgren, Leopold och Gyllenborg. Den största framgången fick Gustaf III med librettot till Gustaf Wasa som var en översättning från franskan som färdigställdes och rimmades av Kellgren.
   De två pjäser som ingår i Dramawebbens korpus, Den ene för den andra och Svartsjuke Neapolitanaren är dock författade av kungen själv.

Ulrika Lindgren

III Gustaf
Fotografi av målning, L. Pasch d. y. 1772, Riksarkivet
Namn:
III Gustaf
Årtal:
1746 - 1792