Hilja Tavaststjerna

Finländsk barnboksförfattare och dramatiker som skrev sagospel för barn.

Ulrika Lindgren

Namn:
Hilja Tavaststjerna
Årtal:
1848 - 1924