Hedvig Ehrenstam

Hedvig Ehrenstam skrev dikter, noveller och följetonger. 1858 gifte hon sig med Carl Johan Oskar von Numers och flyttade till Helsingfors. Som dramatiker debuterade hon 25 år gammal med lustspelet Den orientaliska frågan (1855). Kritikern i Post- och Inrikes Tidningar tyckte att pjäsen var rolig, dialogen lätt och kupletterna lustiga. Aftonbladets kritiker ansåg däremot att pjäsen var alltigenom misslyckad. Han tyckte att författarinnan visade brist på omdöme, självkritik och begrepp om dramatisk komposition. Knappt ett år senare och därför föga förvånande under pseudonym kom På Gröna Lund. Premiären som gavs på Humlegårdsteatern blev trots en ganska ljum kritik hennes största publikframgång. I Stockholm kom olika teatrar att spela På Gröna Lund i närmare femtio år. Hennes lustspel framfördes även på den svenska landsorten och i Helsingfors, Åbo, Brahestad och Uleåborg. Enligt personhistorikern Bengt Hildebrand byggde hennes skådespel till stor del på Crusenstolpes Morianen. [urn:sbl:16706]
   Ett återkommande tema i hennes dramatik är generationsmotsättningar. De ungas syn på livet och kärleken kolliderar alltid med föräldraauktoriteters inskränkta normer men segrar till slut.

Ulrika Lindgren

Hedvig Ehrenstam
Teckning, konstnär okänd, Kungliga Biblioteket
Namn:
Hedvig Ehrenstam
Årtal:
1830 - 1863