Gustaf Geijerstam, af

Gustaf af Geijerstam debuterade med den tidstypiska åttiotalsromanen Gråkallt (1882) i vilken han utmanade både samhällskonventioner och den idealistiska konstuppfattningen. Genombrottet fick han först ett par år senare med folklivsskildringen Fattigfolk (1884) och romanen Erik Grane (1885). Geijerstam verkade även som skribent och kritiker i flera dagstidningar och tidskrifter, och under 90-talet gjorde han ett par sociologiska fältstudier om arbetare. I historieskrivningen brukar hans roman Medusas hufvud (1895) framhållas som det sista verket med betydelse för den litterära utvecklingen. Mindre känt är att Geijerstam från senare delen av 1880-talet även skrev publikt framgångsrika komedier och lustspel som Aldrig i lifvet (1891) och Lars Anders och Jan Anders och deras barn (1894).

Ulrika Lindgren

Gustaf Geijerstam, af
Fotograf, okänd, Svenskt biografiskt lexikon
Namn:
Gustaf Geijerstam, af
Årtal:
1858 - 1909