Gerda Meyerson

Gerda Meyerson var författare och engagerad i sociala frågor. Hon var drivande i föreningen "Hem för arbeterskor" (1898), "Vita bandet", "Centralförbundet för socialt arbete" (1902) och "Svenska föreningen för dövas väl" (1921). Meyersons författarskap omfattade i stor utsträckning sociala frågor som fabriksanställda kvinnors ställning, men hon skrev också en hel del dramatik för barn och ungdom.

Ulrika Lindgren

Namn:
Gerda Meyerson
Årtal:
1866 - 1929