Frigga Carlberg

Frigga Carlberg var en stridbar förkämpe för kvinnlig rösträtt decennierna kring förra sekelskiftet. Därtill arbetade hon oförtrutet för socialt utsatta barn. Hon var en mycket flitig skribent samt talade ständigt offentligt för kvinnors och barns rätt. Dessa frågor avhandlade hon även i spex, tablåer och pjäser. De spelades inte bara i amatörsällskap inom rösträttsrörelsen utan även av professionella teatrar. Professon Christina Florin skriver om hur Frigga Carlberg gladde sig när det i januari 1909 blev klart att När begreppen klarna skulle sättas upp på Folkteatern i Göteborg. I Statsministerns döttrar tecknas manliga härskarstruktur med både humor och skärpa.

Ulrika Lindgren

Frigga Carlberg
Fotograf, okänd, Riksarkivet
Namn:
Frigga Carlberg
Årtal:
1851 - 1925