Fredrika Bremer

Fredrika Bremers bidrag till den svenska dramatiken var ett par  sällskapsspektakel som ju var en viktig del av borgerlighetens umgänge. Därtill dramatiserades hennes roman Grannarne. Under titeln Mor och son gick den på Mindre teatern i Stockholm. Den pekar på intressanta skillnader mellan olika genrer vid 1800 talets mitt.

Marika V Lagercrantz

Fredrika Bremer
Fotograf, okänd, Musik- och teaterbiblioteket, Statens musikverk
Namn:
Fredrika Bremer
Årtal:
1801 - 1865