Frans Hedberg

Dramatikern Frans Hedberg var fast förankrad i den svenska teatermyllan. Efter att arbetat som perukmakare och försökt sig på skådespelarbanan började han i tjugoårsåldern skriva för teatern. Genom att översätta den danska lustspelsförfattaren Erik Bögh lärde han sig hantverket från grunden. 
   Hedberg slog igenom som revyförfattare 1855 med  Nyårsnatten på Mosebacke och blev Södra teaterns husförfattare. På teatern fann han sin blivande hustru, den unga aktrisen Amanda Broman. Han fortsatte skriva revyer och lustspel för teatern och 1861 kom den populära Frun av stånd och frun av ståndet. Där skildras den nya tidens penninghushållning med realism och humor. 1862 gick hans komedi  Blommor i drivbänk upp på Kungliga Operan. Den mycket populära pjäsen kom med en skarp kritik mot undervisningen i svenska flickpensioner.
   Hedberg flyttade nu sin verksamhet från Södra teatern. Han blev lektör  och intendent vid de kungliga scenerna och bosatte sig vid Kungsträdgården.  Bröllopet på Ulfåsa, Anna Stinas illusioner, Rospiggarna och Hin och småländingen hör till det sena artonhundratalets största publiksuccéer. Dessa spänner över flera genrer som allvarligare skådespel, komedier och lättare lustspel. De har alla återkommande musik- och sånginslag och, mitt i den underhållande intrigen, en kritisk udd mot sociala orättvisor och missförhållanden.

Marika V Lagercrantz

Frans Hedberg
Fotograf, okänd, Riksarkivet
Namn:
Frans Hedberg
Årtal:
1828 - 1908