Emilie Lundberg

Emilie Lundbergs dramatiska produktion spänner över vitt skilda genrer som versdrama i historisk miljö och lättsamma salongskomedier. Hennes egen erfarenhet som skådespelerska  märks i den eleganta och flyhänta dialogen. Fotografiet visar henne i rollen som Daisy i hennes drama Amore ed onore, som iscensattes på Teatro Fossati i Milano.

Emilie Lundberg
Fotografi, Kungliga biblioteket
Namn:
Emilie Lundberg
Årtal:
1858 - 1889