Elisabeth Kuylenstierna

Elisabeth Kuylenstierna skrev romaner, noveller och s.k. ”flickböcker”. Ett vanligt tema i dem är den yngre kvinnan alternativt den unga flickan som vill frigöra sig från en konservativ och trångsynt omgivning. Hon lämnade också kortare dramatiska bidrag i tidskrifter som Idun och Ny illustrerad tidning samt i barntidningen Kamraten.

Ulrika Lindgren

Elisabeth Kuylenstierna
Fotograf okänd, Riksarkivet
Namn:
Elisabeth Kuylenstierna
Årtal:
1869 - 1933