Elin Améen

Elin Améen skrev framför allt noveller och berättelser, ett flertal av dem publicerades i tidningar och tidskrifter, samt romanen Frihet (1893) och dramat En moder som trycktes (1895) efter en uppmärksammad iscensättning på The Independent Theatre i London (1893) på initiativ av skådespelerskan Elizabeth Robins. 

Marika V Lagercrantz

PJÄSER
Elin Améen
Namn:
Elin Améen
Årtal:
1852 - 1913