Dorothea Dunckel

Dorothea Dunckel skrev dramer och sorgespel på blankvers. Hennes figurer drivs av starka känslor av hat, kärlek, hämnd eller skuld. De dignar inte sällan under starka känslostormar. Dramerna slutar dock alltid med försoning i en tårfylld tablå.

Marika V Lagercranz

 

 

Dorothea Dunckel
Träsnitt, konstnär, Ida Fallander, Kungliga Biblioteket
Namn:
Dorothea Dunckel
Årtal:
1799 - 1878