Concordia Löfving

Concordia Löfving var pedagog, samt initiativtagare till en åkerbrukskoloni för värnlösa barns fostran och författare. Hon skrev läroböcker på svenska och engelska, sagoböcker och sagospelet Så vann han Stolts Jungfrun (1890).

Ulrika Lindgren

Concordia Löfving
Idun, 1889
Namn:
Concordia Löfving
Årtal:
1843 - 1927