Carl Magnus Envallsson

Carl Magnus Envallsson blev efter studier i Uppsala registrator på krigskollegium. Den största tiden ägnade han dock åt teatern och 1781 knöts han till Stenborgs sällskap.
    Envallsson levererade vaudeviller, tillfällighetsstycken och lustspel i mängder till teatern. Många av dem var översättningar, bearbetningar eller imitationer. De mest berömda imitationerna var det nationella lustspelet Kronofogdarna eller Slåtterölet (1787) och lustspelet Kusinerna, eller: fruntimmers-sqvallret med premiär på Bollhuset 1791. Envallsson skrev också egna stycken som det nationella sångspelet Gustaf Ericsson i Dalarne som var invigningsstycke när Munkbroteatern i Stockholm öppnades 1784. Gustaf Hilleström har i Svenskt biografiskt lexikon utnämnt det till vårt första nationella sångspel som genom sitt ämnesval och ton anslöt sig till Gustav III:s fosterländska historiedramatik. [urn:sbl:15314] Det moraliska lustspelet Den nya secten (1782) var ett realistiskt inlägg i den samtidsdebatt som uppstod i Stockholm kring en sekteristisk religiös rörelse som kallade sig ”Välmenande Bröder”. Envallsson var femtio år gammal när han dog i yttersta armod i Stockholm 1806.

Ulrika Lindgren

Carl Magnus Envallsson
Porträtt i siluett, Riksarkivet
Namn:
Carl Magnus Envallsson
Årtal:
1756 - 1806