Carl Israel Hallman

Hallman var en av författarna i kretsen kring Bellman. Han var tjänsteman i bergskollegiet och gjorde sig ett namn med verser och skådespel kring dagsaktuella företeelser. 1775 kom hans första dramatiska verk, Casper och Dorothea, som faktiskt introducerade opera comiquen i svensk litteratur. Hallman var en mycket spelad dramatiker, såväl vid kungliga hovet, som vid Petter Stenborgs folkliga teater i Humlegården.

Källa: Den Svenska Litteraturen band 1, red Lönnroth, Delblanc (Stockholm 1999)

Carl Israel Hallman
Porträtt, Riksarkivet
Namn:
Carl Israel Hallman
Årtal:
1732 - 1800