Carl Gyllenborg

Carl Gyllenborg, som kanske mest är känd som politiskt representant- och riksråd för Hattarnas parti, ägnade sig även åt att översätta och skriva dramatik. Det första skådespelet var komedin En bättrad will-hierna och en trogen wänskap (1723) som hade premiär under titeln Baron Sorgfri eller En förbättrad villhjerna på Bollhuset 1745. Den var en fri översättning av R. Steeles The lying lover, or the Ladies' friendship som var en bearbetning av Corneille's le Menteur som i sin tur var både en översättning och efterbildning av Alarcón's la Verdad sospechosa. Gyllenborg är dock främst känd för sin satiriska samtidskomedi Swenska Sprätthöken (1737). Komedins ursprung har spårats till såväl Frankrike som England, men eftersom han broderat ut handlingen så pass fritt och omfångsrikt brukar den räknas som ett svenskt original. Med tanke på Gyllenborgs politiska intresse är det inte särskilt förvånande att samtiden uppfattade Swenska Sprätthöken som ett inlägg i den politiska debatten och som betydelsefull för upptakten till riksdagen 1738–1739.

Ulrika Lindgren

Carl Gyllenborg
Fotografi av målning, troligen D Richter d. ä., Riksarkivet
Namn:
Carl Gyllenborg
Årtal:
1679 - 1746