Carl Gustaf Nordforss

Carl Gustaf Nicander var författare, översättare och regissör. Han skrev tillfällighetsstycken och dramatik, farsen Tand-doctorn med premiär på Kungliga Teatern i Stockholm 1800 blev hans största publikframgång.Christer Sundberg skriver i Svenskt biografiskt lexikon att Nicander bidrog till den tyska dramatikens genomslag som exempelvis Kotzebues känslosamma dramer- och att en mindre mängd pjäser med antiaristokratisk tendens spelades på Kungliga Teatern. Vidare att bevarat material visar att Nicander i egenskap av regissör i jämförelse med samtida teatermän i Europa var tidigt ute med att ge utförliga skriftliga scenanvisningar.

Ulrika Lindgren

PJÄSER
Carl Gustaf Nordforss
Siluett, Svenskt biografiskt lexikon, Riksarkivet
Namn:
Carl Gustaf Nordforss
Årtal:
1763 - 1832