Carl Georg Starbäck

Carl Georg Starbäck var lärare, tidningsman och en mycket folkkär författare. Han skrev historiska romaner som Engelbrekt Engelbrektsson (1868-69) och Nils Bosson Sture (1870-71) samt flera läro- och läseböcker för skolan. Därtill bidrog han med ett mindre antal pjäser i Teatern i barnkammaren (1873). Christer Öhman skriver i Svenskt biografiskt lexikon att Starbäcks författarskap fått en undanskymd plats i historieskrivningen, men att Carl Cederblads inventering på 1920-talet av bokbeståndet i svenska hem visade att hans verk spelat en avgörande roll för historiemedvetandets utformning hos många människor.

Ulrika Lindgren

Carl Georg Starbäck
Svenskt biografiskt lexikon
Namn:
Carl Georg Starbäck
Årtal:
1828 - 1885