Björnstjerne Björnson

Björnstjerne Björnson skrev prosa, dikter och skådespel. Han debuterade som dramatiker 1857 med det historiska skådespelet Mellem slagene. Intresset för historien återspeglas även i medeltidsdramat Sigurd Slembe (1862) och renässansdramat Maria Stuart i Skottland (1863). Influerad av Georg Brandes började han under 1870-talet skriva borgerlig samtidsdramatik som satte aktuella problem under debatt. En fallit (1875) är en kritik mot affärsvärlden, Leonarda (1879) framhåller kvinnans rätt till skilsmässa och En hanske (1883) är en skarp protest mot dubbelmoralen. 1903 tilldelade Svenska akademin Björnson nobelpriset i litteratur med motiveringen om ett ädelt, storartat och mångsidigt författarskap. Ulrika Lindgren
PJÄSER
Namn:
Björnstjerne Björnson
Årtal:
1832 - 1910