Aurora von Quanten

Aurora von Quanten var författare och översättare. Hon skrev monologen Tantens glömska som spelades på Södra teatern (1860) och översatte även ett par franska pjäser som spelades på Kungliga Dramatiska Teatern.

Ulrika Lindgren

Namn:
Aurora von Quanten
Årtal:
1818 - 1907