August Strindberg

August Strindberg räknas som en av Sveriges främsta dramatiker och hans verk ingår i scenkanon. Han skrev över 60 skådespel som spänner över samtidsdramatik, historisk dramatik, sagospel, så kallade vandringsdramer samt drömspel. Hans intresse för måleri, fotografi och andra bildmedier resulterade i ett ständigt experimenterande med karaktärsteckning, dramats form och scenbild.
   1907 grundade han tillsammans med August Falck Intima teatern och för denna scen skrev han flera kammarspel. Många litteraturvetare anser Strindbergs litterära och dramatiska produktion som avgörande för det moderna genombrottet.

Ulrika Lindgren

August Strindberg
Fotografi, KB
Namn:
August Strindberg
Årtal:
1849 - 1912