Anna Wahlenberg

 Anna Wahlenberg var en etablerad författare när hon debuterade som dramatiker med komedin På vakt. Det blev inledningen till en varierad dramatisk produktion som spänner över sagospel, komedier och skådespel skrivet för professionella skådespelare, amatörer och skolbarn. Med sju pjäser, lika många som Strindberg, var hon en av de flitigast uppförda dramatikerna under Dramatens associationtid (1888-1907).
   Att hon stod med ena benet i åttiotalets tendensdramatik framkommer i pjäser som Två valspråk, Löndörren och Heder för två. Anna Wahlenberg som en gång var hyllad tillhör i dag kategorin bortglömda kvinnliga dramatiker.

Ulrika Lindgren

Anna Wahlenberg
Vykort av fotografi, ca. 1900
Namn:
Anna Wahlenberg
Årtal:
1858 - 1933