Anna Helena Mathilda Sandberg

Anna Helena Mathilda Sandberg var under 27 år anställd som skådespelerska vid Kungliga Dramatiska Teatern. Hennes sceniska verksamhet var omfattande och hon skördade framgångar inom såväl det stora skådespelet som i det finare lustspelet. 1874 gifte hon sig med den produktive dramatikern Selfrid Kinmansson. För scenen skrev hon karaktärskomedin Lasse Maja.

Ulrika Lindgren

PJÄSER
Namn:
Anna Helena Mathilda Sandberg
Årtal:
1842 - 1911