Andreas Johannis Prytz

Andreas Johannis Prytz var bland annat professor i vältalighet, dramatiker och biskop i Linköping. I samband med sina studier i Uppsala och på tyska universitet fick han sannolikt kännedom om skoldramat. Prytz författade det historiereligiösa skådespelet Olof Skottkonung (1620) och komedin En lustigh comoedia, om konung Gustaf then första (1622) som hade sin urpremiär i Uppsala 1621. Dessa brukar framhållas som tydligt inspirerade av Messenius dramatik.

Ulrika Lindgren

Namn:
Andreas Johannis Prytz
Årtal:
1590 - 1655