Amanda Kerfstedt

Amanda Kerfstedt debuterade som barnboksförfattare under pseudonymen ...y med Signild och hennes vänner (1865). Det verkliga genombrottet fick hon med Novellsamlingen Vid vägkanten (1879). Kerfstedt hörde till Stockholms radikala kretsar och var en av initiativtagarna till "Svältringen" som var ett forum för "det unga Sverige". Under 1889 - 1890 arbetade hon som redaktör för Fredrika-Bremer-förbundets tidskrift Dagny. Som dramatiker debuterade hon med enaktaren Lilla Nina på Kungliga Dramatiska teatern (1882). Den handlar tidstypiskt om en nygift kvinna som vantrivs i rollen som dockhemshustru. Pressens mottagande var milt sagt ljumt. Kungliga Dramatiska teatern antog även Hett blod med premiär 1888. Dramat är en naturalistisk dissektion av en polismästares hetsiga temperament och de olyckliga konsekvenser som det får för honom själv och omgivningen. Kritiken var inte nådig, den dömde ut såväl dramat som Kungliga Dramatiska teatern som antagit det till spelning.

Ulrika Lindgren

Amanda Kerfstedt
Idun, 1891
Namn:
Amanda Kerfstedt
Årtal:
1835 - 1920