Alma Cleve

Alma Cleve skrev romaner, dramat Kärlek (1893) och gjorde flera skarpa inlägg för kvinnliga författares ståndpunkt i en debatt som fördes i den radikala tidskriften Framåt. Cleve problematiserade begreppet "indignationslitteratur" som framför allt brukades av manliga kritiker och manliga författare som en nedsättande term för kvinnliga författares verk som öppet kritiserade den manliga dubbelmoralen.

Ulrika Lindgren

PJÄSER
Namn:
Alma Cleve
Årtal:
1845 - 1927