Adelaïde Ehrnrooth

Adelaïde Ehrnrooth skrev bland annat dikter, följetonger och reseskildringar. Vidare var hon en radikal pacifist [urn:sbl:16751] och en av de första kvinnosakspionjärerna i Finland. Hon tog initiativet till Finsk Kvinnoförening (1884), kvinnosaksförbundet Unionen (1892), som eftersträvade att förena svenskspråkiga emancipationsanhängare i Skandinavien, samt var en av redaktörerna för Unionens tidskrift Nutid. Ehrnrooth debuterade som dramatiker med den lättsamma komedin Älskare och bandit på Svenska teatern (1862). Därefter publicerades komedin Perlbandet (1865) och proverbet Gammal kärlek rostar aldrig (1868).

Ulrika Lindgren

Adelaïde Ehrnrooth
Fotograf okänd, Wikipedia.se
Namn:
Adelaïde Ehrnrooth
Årtal:
1826 - 1905