Yrkesutforskning

Övergripande frågor för vägledning om yrken

Frågor om vanliga yrken och och vilka yrken som igår i en viss HISCO/ISCO-grupp.

För gruppfrågan ange en grupp från de tio grupperna 1–0 upp till tredje nivån, t ex 835 vilket innebär grupp 8 undergrupp 3 och delgrupp 5 (matroser och jungmän m.fl.):

Fritext

För att utforska pjäserna och rollkaraktärerna:

Yrkesgrupper i pjästext respektive bland rollkaraktärerna

Här kan Du söka i alla pjäser efter förekomst av olika yrkesgrupper i pjästext och bland rollkaraktärerna. För båda typerna gäller att ur HISCO/ISCO-hierarkin välja från en av de tio grupperna 1–0 upp till tredje nivån t ex alternativet 835 vilket innebär grupp 8 undergrupp 3 och delgrupp 5 (matroser och jungmän m.fl.).

Klicka för det par av alternativ dvs urval och grupp du vill utforska och klicka sedan på "sök"-knappen.

HISCO/ISCO-hierarkin