Digital humaniora och TEI på Dramawebben

okt 10 2013
Just nu pågår ett intensivt arbete bakom kulisserna på Dramawebben.  En verktygslåda för kodning och sökning i digital text utvecklas.  Samtidigt xml kodas dramatik tryckt 1880-1900 enligt den internationella standarden Text Encoding Initiative.  Under hösten startar publiceringen av denna dramatik som eDrama. Därmed blir det möjligt att göra avancerade sökningar i de TEI-kodade dramatexterna, få sina sökträffar visualiserade i olika grafer och att bidra med egen kod.